Kad podaci pričaju - ChatGPT slučaj u 15tak minuta

Pridružite mi se da vidite i razumete kako možemo da koristimo LLM (velike jezičke modele) poput ChatGPT-a da pretražujemo naše privatne podatke, dokumenta, baze znanja, na jedan prirodan način, koristeći generativni potencijal tih modela. Svojevremeno je neko rekao: "Content is the king", a ja sad kažem: "Context is the king".
 
Vladimir Obradović
Vladimir Obradović, 17+ godina u IT industriji (ING banka Amsterdam, Evropska Medicinska Agencija Amsterdam, Evropski zavod za intelektualnu svojinu Alikante Španije, Booking.com Amsterdam). Tu sam da podelim svoje iskustvo i pomognem.

Osnivač firme SentienceLab S.C. i online platforme za učenje I AM AI ACADEMY

2021. se selim iz Holandije i trenutno živim u Španiji u sunčanoj Andalusiji odakle šaljem bukvalno "tople" pozdrave!

  • Pokrivene teme
• Uvod
• O LLM (large language models) 
• Izazovi vezani za korišćenje privatnih podataka
• Kako povezujemo ChatGPT sa našim podacima
• Demo
  • Ključne reči
LLM ili Large Language Model -  je duboka neuronska mreža koja koristi veštačku inteligenciju za generisanje ljudskog jezika, poput teksta ili govora, na osnovu prethodno unetih podataka.

Indeksiranje dokumenta - je postupak organizovanja informacija iz dokumenta kako bi se omogućilo brzo i lako pretraživanje.

Paragraph vektor - je podatak nastao pretvaranjem teksta u numerički vektor i pravi se treniranjem neuronske mreže da predvidi reči u tekstu na osnovu konteksta.
 
Kontekst - u prompt inžinjeringu se odnosi na prethodno pružene informacije koje model koristi za generisanje relevantnih odgovora ili izraza.
  • Požurite
Broj mesta je na žalost ipak ograničen.

Napomena: Nakon registracije proverite email, promotions i spam folder, jer ćete dobiti dodatne instrukcije za praćenje webinara!
Monday, July 15, 2024, 08:15 PM